Projekt: Zelený svet

  benner
Logo  
         
 Keďže nám veľmi záleží na tom, ako vyzerá okolie našej školy,
vypracovali sme projekt : ZELENÝ  SVET. Podarilo sa nám
získať podporu
z Nadácie pre deti Slovenska
zo zbierky Hodina deťom,
a tak vďaka tejto podpore môžeme skrášliť školský dvor.
Našim hlavným zámerom je vytvoriť parkovú zbierku
živých drevín, krov a bylín, liečivých rastlín.
Hlavným prínosom projektu je kultúrno - spoločenské využívanie
 esteticky upraveného okolia v areáli ŠZŠ Veľký Krtíš.
Takáto zbierka je dlhodobo využiteľná pri našej práci,
užitočná z rôznych aspektov pohľadu. (výchovno - vzdelávacie využitie,
terapeutické a relaxačné účinky).
Projekt začína 1.8.2016 a trvá do marca 2017.
Za podporu veľmi pekne ďakujeme.
 

 

Logo

 

 

www.hodinadetom.sk

 

 

25.výročie ŠZŠ
10.výročieCŠPP 

Poďakovanie

Vedenie školy a žiaci sa chcú poďakovať za pekné mikulášske balíčky, ktoré sme dostali od zástupcov TECHNOGYM E.E. s.r.o. Malý Krtíš. Tieto darčeky si žiaci užili počas vianočnej besiedky, ktorá sa konala 20.12.2013 v posledný deň pred vianočnými prázdninami.

 Poďakovanie

 

Na zábere sú sprava: Mgr. Marta Beňová –  riaditeľka školy, Mgr. Zuzana Krištofíková – zást. Technogym E.E. s.r.o. Malý Krtíš, Katarína Gomolová – vedúca ekonom. úseku, Diana Gӧrnerová - zást. Technogym E.E. s.r.o. Malý Krtíš.

________________________________________________________________

Zapojili sme sa... najnovšie informácie v časti AKTUALITY  o zapojenosti školy v rôznych projektoch, súťažiach


Úspechy našich žiakov 

podrobnosti v časti ÚSPECHY ŽIAKOV

 


Ako sme si vyzdobili školu počas školského roka a práce našich žiakov- nájdete v časti ARCHÍV


Školská knižnica - zoznam kníh - v časti Aktuality  Zoznam kníh


 

Chcete o nás vedieť viac? Pozrite si prezentáciu, venovanú 20.výročiu založenia ŠZŠ vo Veľkom Krtíši,  ktorá Vás v krátkosti prevedie našou školou...

                                          Prezentacia


 

Špeciálna základná škola, Za parkom 966, Veľký Krtíš